زمینه فعالیت‌ها

 اجرای پروژه های مسکونی، ویلا و اداری

« خانه هایی که ساخته می شوند برای زندگی »

در دومین اجلاس اسکان بشر در سال (۱۹۹۶) که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است :

سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه‌ای، روشنایی، تهویه، سیستم گرمایی مناسب، زیرساختهای اولیه از قبیل آبرسانی مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر کار و تسهیلات اولیه که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود.. (دلال پور، ۱۳۷۹)          

تجربه  شرکت دنــــو  در ساختمان سازی و ارتباط مستقیم اش با کارفرما و بهره برداران پروژه هایش و با دریافت بازخورد و نظرات مستقیم آنان در مورد میزان احساس آرامش و آسایششان در خانه تلاش می کند تا تمام کیفیاتی که خانه را محلی برای زندگی آرام در جهانی پایدار می سازد را مورد توجه ویژه قرار دهد. این کیفیات از طراحی تا ساخت و انتخاب تجهیزات و متریال همواره مورد توجه مجموعه بوده است. محدود کردن حوزه فعالیت شرکت به ساختمانهای عموما مسکونی با مقیاس متوسط این فرصت را برای ما فراهم آورده که تخصصی تر و حرفه ای تر به فعالیت بپردازد و همواره شرکت را مورد توجه کارفرمایانی که به دنبال کیفیت در ساختمانشان هستند قرار داده است.

 

 مدیریت سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه گذاری

پس از سالها حضور در حوزه ساخت و سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز و مشاهده پتانسیل های موجود در این بازار سرمایه و واکاوی مشکلاتی که سوداگران مالی در این بازار به وجود آورده اند و با در نظر گرفتن طبقه ای فرهنگی و تحصیلکرده که نیازش به مسکن در جهت سوداگری نیست و نیازش مسکن مناسب برای زندگی است و محدودیت سرمایه این طبقه برای سفارشــــی ساختن مسکن مورد نظرش ، شرکت دنـــو  را برآن داشت تا با تلفیق تجربه اش با نظرات کارشناسی اقتصاددانان اقدام به طراحی سیستم سرمایه گذاری مسکن نماید تا به جذب سرمایه های اندک پرداخته و پروژه ای در خور سرمایه گذاران و بهره بردانش تعریف کند.در این سیستم به دلیل حضور سرمایه های حتی اندک در پروژه، سرمایه گذار از حفظ ارزش سرمایه اش در این بازار اطمینان حاصل می کند . 

 

 سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی

شرکت دنــــو در پروژه هایی که مالکین زمین مایل به مشارکت در سرمایه گذاری پروژه می باشند با تعریف نحوه مشارکتی که منافع هر دو طرف در آن تامین گردد و کیفیت مورد نظر شرکا یکسان باشد اقدام به مشارکت می نماید.