خبر

عضویت در باشگاه مشتریان
 
تبریک نوروز
خبر دنو سال نو بر همگان مبارک ادامه مطلب...
دنو

  شرکت دنــــــو  در سال ۱۳۶۶ در تهـــران تأسیس و در سال ۱۳۶۷ بشماره ۶۹۷۳۷ ثبت شــد و در سال ۱۳۷۰ به عضــویت   انجمن شرکت های ساختمانی ایران   در آمد.

در حال حاضر با گذشت بیش از دو دهه حضور موفقیت آمیز در صنعت ساختمان ، در بخش مسکن به عنوان یک برند شناخته شده محسوب می شود.

ارزش هایی که سازمان ما را به چنین جایگاهی رسانده اند عبارتند از:

۱- مورد مطالعه و تمرکز قراردادن مفهوم سکونت و مسکن به عنوان محلی برای آرامش ساکنین و تخصصی کردن زمینه اصلی فعالیت شرکت در این زمینه .

۲- شناسایی نیازهای مشتریان و بخش های مختلف بازار و انتخاب بازار هدف متناسب با ارزش های مورد نظر شرکت و تعیین استراتژی مناسب برای پاسخگویی هرچه بیشتر به این نیاز ها به وسیله توسعه اجرای برنامه سرمایه گذاری شرکت در ۱۵ سال اخیر .

۳- تعامل نزدیک با مشاور ،کارفرما و بهره بردار در زمان تعریف ، طراحی ، ساخت و بهره برداری پروژه در جهت ایجاد اعتماد و اطمینان بین این ارکان پروژه و در نهایت ایجاد ارزش افزوده در پروژه های ساخته شده .

 ۴- تحقیق ، مطالعه و به روزرسانــی جزئیات اجرایــی و همکاری و تعامل با مراکز علمــی و تحقیقاتــی ، تولیدی و شــرکت ها جهت دستیابی به بالاترین استانداردهای ساخت و بهره برداری .

۵ -  همکاری با مراکــز علمی جهت دستیابــی به هدف چشم انداز جهانی حفاظت از محیط زیست با رعایت حداکثری اصــول ساخت در جهت کاهش مصــرف انرژی وایجاد ساختمان های سبز .

۶-  تلاش جهت افزایش آسایش ساکنین مجموعه ها با بهبود فضاهای خدماتــی و کاربردی در فضای مشاعات و عمومــی ساختمان مانند بام سبز – کارواش و...

۷ -همفکری با مشاوران و کادر اجرائی و مجریان جهت دستیابی به جزئیات اجرائی استاندارد و قابل اجــرا بمنظور بالابردن کیفیت محصول وبه تبع آن افزایش عمــر مفید ساختمان و توسعه آن در کلیه پروژه .  شاهد این مدعا بازخــوردها است که از ساکنین ساختمان های ساخته شده توسط شــرکت و سرکشــی به آنها در طی سالیان پس از بهره برداری به دست آمده است .

۸ - تلاش برای افزایش دانش مهارت های فنـی همکاران مجموعه با برگزاری جلسات و کارگاه های آموزشی و انتقال دانش فنی و تجربه شرکت به آنها در جهت اطمینان از اجرای استانداردهای مورد نظر شرکت در پروژه های مختلف .