خبر

عضویت در باشگاه مشتریان
 
تبریک نوروز
خبر دنو سال نو بر همگان مبارک ادامه مطلب...
دیتیل‌های اجرایی

جزئیات اجرایی 

 از ارزشمند ترین مجموعه هایی که در طــــی ۲۵ سال فعالیت  شـــرکت دنـــو  گـــــردآوری شده است مجموعه جزئیات اجرایــی شرکت است که شامل بیش از ۱۰۰ ها جزئیات است که هریک به فراخـــور در پروژه ها مورد استفاده قرارگرفته است . طراحــــی ، مطابقت با روش های اجراء رعایت استانداردها و هماهنگ نمودن جزئیات هر مجمــــوعه ، مرهون تعامل بین معمارانی خوش ذائقه  همچون   مهندس فرامرز شریفی  و مهندس تاج الدین با دانش فنی و دید معمارانه است .

چنانکه همواره این جزئیات راهنمای معماران و همکاران دوست وآشنا بوده است .

حال این شرکت تصمیم دارد تا درجهت اعتلای سطح دانش فنی معماران جوان و مجریان ، این جزئیات را ازطریق این وب سایت مورد استفاده عموم قرار دهد تا ازسویی شاهد رعایت ظرایف و استانداردهای اجرایی و کاربردی باشیم واز سویی با نشر آنها و مورد نقد قراردادنشان در توسعه آنها بکوشیم .