خبر

عضویت در باشگاه مشتریان
 
تبریک نوروز
خبر دنو سال نو بر همگان مبارک ادامه مطلب...
یادبود

به یاد همکارانی که در جمع ما بودند اما با رفتنشان ، آثارشان باقیست

  « روحشان شاد و یادشان گرامی » 

نجار : استاد رضا درودگر  /  استاد علی اصغر کوثری

سنگ کار :  استاد عباس شقاقی

گچ کار : استاد علی سعیدی

نقاش : استاد نظام چابک 

بنا : استاد ذوالفعلی جلیلی / استاد سیف اله مهدوی

آهنگر : استاد احمد علیزاده

کانال ساز : استاد محسن صدقی

شومینه کار : استاد احمد رجبی

طراح و مجری فضای سبز : مهندس فرهاد ابوضیاء

مجری کارهای بتونی :  استاد میرباقر روائی نیا / علی روائی نیا

کارگر : نورعلی قاسمی / حبیب کرمی / حسن مهدیزاده