۱۶۱-سالار - دنو ۹

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران،محمودیه،مرداد،سالار،پ۱۷

شروع ساخت: ۱۳۹۷

مساحت زمین: ۱۵۲۶ مترمربع

مساحت زیربنا: ۸۳۷۹ مترمربع

تعداد طبقات: ۱۱ طبقه مسکونی، ۵ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۲۹ واحد مسکونی