خبر

عضویت در باشگاه مشتریان
 
تبریک نوروز
خبر دنو سال نو بر همگان مبارک ادامه مطلب...
۱۵۳-کاوه(دنو ۴) مسکونی پروژه‌ها

معماری: فرامرز شریفی

مکان: کاوه، بهار

شروع ساخت: ۱۳۸۵

مساحت زمین: ۶۹۰ متر مربع

زیربنا: ۳۰۴۰ متر مربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه مسکونی، ۲ طبقه پارکینگ

تعداد واحدها: ۱۸ واحد مسکونی