۱۵۳-الناز(دنو ۴) مسکونی پروژه‌ها
معماری: فرامرز شریفی

مکان: کاوه، بهار

شروع ساخت: ۱۳۸۵

مساحت زمین: ۶۹۰ متر مربع

زیربنا: ۳۰۴۰ متر مربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه مسکونی، ۲ طبقه پارکینگ

تعداد واحدها: ۱۸ واحد مسکونی