خبر

عضویت در باشگاه مشتریان
 
تبریک نوروز
خبر دنو سال نو بر همگان مبارک ادامه مطلب...
۱۵۴ - دفتر مرکزی دنو ( دنو ۵ ) اداری پروژه‌ها
معماری: فرامرز شریفی

مکان: یخچال، فکوریان

شروع ساخت: ۱۳۸۵

مساحت زمین: ۳۴۷ متر مربع

زیربنا: ۱۳۸۴ متر مربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه اداری، ۳ طبقه مشاعات

تعداد واحدها: ۵ واحد اداری