۱۵۸ - لواسان ویلایی پروژه‌ها
( ویلای شرقی )
معماری: فرامرز شریفی
مکان: لواسان، بوستان ۵
شروع ساخت: ۱۳۹۱
مساحت زمین: ۱۲۵۰ متر مربع
زیربنا: ۱۵۹۰ متر مربع
تعداد طبقات: ۵ طبقه مسکونی، ۱ طبقه مشاعات
( ویلای غربی )
معماری: فرامرز شریفی
مکان: لواسان، بوستان ۵
شروع ساخت: ۱۳۹۱
مساحت زمین: ۱۲۵۰ مترمربع
زیربنا: ۸۲۴ مترمربع
تعداد طبقات: ۳ طبقه مسکونی