۱۳۹۷- سی‌اُمین سال تأسیس دنو

سالگرد سی‌اًمین سال تأسیس شرکت دنو با حضوراعضای خانواده پرسنل دنو