حضورمهمانان ویژه در دنو

۱۳۹۷- سی‌اُمین سال تأسیس دنو

۱۳۹۵- بزرگداشت فرامرزشریفی درهمایش معماری و ساختمان

۱۳۹۵- ۸۰اُمین زادروز فرامرزشریفی

۱۳۹۳- اتمام پروژه قیطریه-دنو۶

۱۳۹۱ - بیست‌وپنج سال همکاری فرامرز شریفی با دنو