شرکت دنو درسال ۱۳۶۶ توسط آقایان حسن تاج‌الدین و احمد رهبری بنیانگذاری شد و فعالیت خود را در زمینه ساخت‌‌ وساز آغاز کرد و در‌تاریخ ۱۳۶۷/۰۲/۱۴ تحت شماره ۶۹۷۳۷ در تهران به ثبت رسید و در ادامه فعالیت خود در سال ۱۳۷۰ به عضویت انجمن شرکتهای ساختمانی درتهران در آمد .

درادامه کار و توسعه شرکت نیاز به همکاری بایک مهندس معمار با تجربه در کنارمان محسوس بود که سرانجام درسال ۱۳۶۸ با آقای مهندس‌فرامرزشریفی‌ به عنوان معمارخوش نام، آشنا وپس از مذاکره با ایشان اولین پروژه مشترک را در تهران محله ‌دروس (ساختمان‌شماره۱۰۳) اجرا کردیم . همسو بودن طرفین در اهمیت دادن به جزئیات اجرایی و کیفیت ساخت ، عاملی بودکه باب همکاری بیشترشد و این امر ، همکاری نزدیکتر را طلب می کرد که سرانجام توافق کردیم در یک دفتر مشترک ، ایشان مسئول بخش طراحی و شرکت دنو درچهار چوب مجری ادامه فعالیت دهد. این شرکت افتخار آنرا داشته که در کنار ایشان پروژه های متعددی را تعریف و طراحی و اجرا نماید و نتیجه این همکاری و همفکری جایگاه کنونی که حاکی ازاعتبار و اعتماد جامعه است را به ارمغان آورده است . 


• رسالت

-مشاركت در توسعه كشور از طریق بهینه‌سازی فرآیندهای اجرا

-پیشرو در ساخت ساختمان‌های مسکونی و اداری استاندارد

-كمك به حفظ سرمایه‌های ملی كشور از طریق ارتقای کیفیت و بهره‌وری در ساخت و ساز

• اهداف

-تأمین رضایت مشتری و بهره‌بردار

-ساخت مسكن استاندارد و باکیفیت برای اقشار تحصیل‌کرده و تکنوکرات جامعه

-كسب بخشی از بازار ساخت و ساز بناهای ویژه با استاندارد و باكیفیت مورد قبول

-مشاركت در استانداردسازی و بالا بردن سطح كیفی ساخت و ساز در كشور

- بالا بردن سطح دانش و آگاهی جامعه نسبت به استانداردهای ساخت و ساز

-كمك به اشتغال مفید و مولد در جامعه

• استراتژی

-همكاری و بهره‌گیری از توانایی و مهارت‌های مشاوران و مهندسان ساخت و ساز در كشور

-ارتقای مداوم سطح استانداردهای داخل شركت و خلاقیت و نوآوری در تمام مراحل

-جذب نیروی جوان و متعهد در كنار متخصصان مجرب

-جذب، نگهداری و ارتقای توان فنی همكاران

-جذب سرمایه و جلب مشاركت سرمایه‌گذاران در پروژه‌های مشاركتی

-اجرای تعداد پروژه‌های محدود و استاندارد

-تمركز روی بازار و مشتریان خاص در بخش مشاركتی

-بهره‌گیری از پیمانكاران مجرب و بالا بردن سطح كیفی اجرا

• زمینه فعالیت ها

-ساخت و ساز برای بخش خصوصی:

   واحدهای مسکونی و اداری

-پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی:

    ۱-خرید ملک و ساخت ۲- مشارکت با مالکین