شرکت دنو درسال ۱۳۶۶ توسط آقایان حسن تاج‌الدین و احمد رهبری بنیانگذاری شد و فعالیت خود را در زمینه ساخت‌‌ وساز آغاز کرد و در‌تاریخ ۱۳۶۷/۰۲/۱۴ تحت شماره ۶۹۷۳۷ در تهران به ثبت رسید و در ادامه فعالیت خود در سال ۱۳۷۰ به عضویت انجمن شرکتهای ساختمانی درتهران در آمد .

درادامه کار و توسعه شرکت نیاز به همکاری بایک مهندس معمار با تجربه در کنارمان محسوس بود که سرانجام درسال ۱۳۶۸ با آقای مهندس‌فرامرزشریفی‌ به عنوان معمارخوش نام، آشنا وپس از مذاکره با ایشان اولین پروژه مشترک را در تهران محله ‌دروس (ساختمان‌شماره۱۰۳) اجرا کردیم . همسو بودن طرفین در اهمیت دادن به جزئیات اجرایی و کیفیت ساخت ، عاملی بودکه باب همکاری بیشترشد و این امر ، همکاری نزدیکتر را طلب می کرد که سرانجام توافق کردیم در یک دفتر مشترک ، ایشان مسئول بخش طراحی و شرکت دنو درچهار چوب مجری ادامه فعالیت دهد. این شرکت افتخار آنرا داشته که در کنار ایشان پروژه های متعددی را تعریف و طراحی و اجرا نماید و نتیجه این همکاری و همفکری جایگاه کنونی که حاکی ازاعتبار و اعتماد جامعه است را به ارمغان آورده است .