به یاد کسانی که در جمع ما بودند

اما با رفتنشان

آثارشان باقیست.

ـ


- نجار: استاد رضا درودگر، استاد علی‌اصغر کوثری

- سنگ‌کار: استاد عباس شقاقی

- گچ‌کار: استاد علی سعیدی

- نقاش: استاد نظام چابک

- بنا: استاد ذوالفعلی جلیلی، استاد سیف‌اله مهدوی

- آهنگر: استاد احمد علیزاده

- کانال‌ساز: استاد صدقی

- شومینه‌کار: استاد احمد رجبی

- طراح و مجری فضای سبز: مهندس فرهاد ابوضیاء

- مجری کارهای بتنی: استاد میرباقر روائی‌نیا، علی روائی‌نیا

- کارگر: نور‌علی قاسمی، حبیب کرمی، حسن مهدیزاده

ـ


روحشان شاد

و یادشان گرامی.