به یاد کسانی که در جمع ما بودند اما با رفتنشان آثارشان باقیست

به یاد همکاران

نجار

استاد حاج آقا رضا درودگر - استاد حاج آقا علی اصغر کوثری

سنگ کار

استاد عباس شقاقی

گچ کار

استاد علی سعیدی

نقاش

استاد نظام چابک

بنا

استاد ذوالفعلی جلیلی - استاد سیف اله مهدوی

آهنگر

استاد احمد علیزاده

کارگر

نور علی قاسمی

کانال ساز

صدقی

شومینه کار

استاد احمد رجبی

طراح و مجری فضای سبز

مهندس فرهاد ابوضیاء

مجری کارهای بتونی

استاد میرباقر روائی نیا - علی روائی نیا

کارگر

حبیب کرمی - حسن مهدیزاده