با توجه به سابقه‌ی طولانی پرسنل شرکت و آشنایی با روش‌های مدیریت و اجرای پروژه، واحدهای ذیل تشکیل و کلیه‌ی موارد در واحد مربوطه بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود که در زمان اجرا هر یک از واحدها به شرح وظایف خود عمل می‌نمایند.

- واحد مدیریت پروژه

- واحد قراردادها

- واحد کارشناسان خرید و سفارش کالا

- واحد مالی و اداری و سرمایه‌گذاری

- واحد دفتر فنی و تدوین دستورالعمل‌ها و جزئیات اجرایی

 

گروه همکاران:

مدیریت پروژه:

احمدرهبری: مسئول اجرا - آرمین شاه‌واری: دفتر فنی و کنترل کیفی - پوریا طیب نژاد: برنامه ریزی

همکاران اجرایی کارگاه:

امیرحسین اسلامی . مجتبی توسلیان . حامد خلعت‌پور . مرتضی رهبری . جواد محبی‌نیا

همکاران مالی، اداری و سرمایه‌گذاری:

فریدون آزاده چالشتری . پرستو صفی خانی . شادی فیروزان

همکاران تدارکات و پشتیبانی:

یوسفعلی گلخنی . غیور نعمتی شهریور . رضاجعفری . مهدی ندافی . رسول بابایی . ایوب قلیچی

همکاران طراحی و نظارت:

الهام رضایی‌نیا . حمید باقری . ساناز ممتاز . علیداد پیرنظر . یگانه رهبری . صبا رسول‌زاده . هما رئیسی . عباس مومنی