- مهندسین مشاور توسعه عمران:

مهندس منصور توفیقی

- مهندسین مشاور باوند:

مهندس ایرج کلانتری، مهندس حسین شیخ زین‌الدین

- دفتر معماری بن‌سار:

مهندس محمد مجیدی

- مشاوران‌ سازه:

مهندس‌ حمیدرضا جعفریان، دکتر ابوالقاسم‌ صانعی‌نژاد، مهندس‌ کوروس‌ اطاعتی، مهندس‌ حامد شریفی، مهندس بهرنگ بنی‌آدم

- مشاوران‌ تأسیسات:

مهندس‌ فرهاد نفیسی، مهندس‌ محمود زریباف، مهندس هادی‌ مصطفوی، مهندس‌ پیمان‌ فقیهی، مهندس رازمیک ظریفیان

- مشاور برق:

مهندس بهزاد محمودیان