-مهندسین مشاور توسعه عمران :

مهندس منصور توفیقی

-مهندسین مشاور باوند :

مهندس ایرج کلانتری–مهندس حسین شیخ زین الدین

-دفتر معماری بن سار :

مهندس محمدمجیدی

-مشاوران‌سازه :

مهندس‌حمیدرضاجعفریان–دکترابوالقاسم‌صانعی‌نژاد–مهندس‌کوروس‌اطاعتی-مهندس‌حامدشریفی–مهندس بهرنگ بنی آدم

-مشاوران‌تأسیسات :

مهندس‌فرهادنفیسی–مهندس‌محمودزریباف–مهندس هادی‌مصطفوی–مهندس‌پیمان‌فقیهی–مهندس رازمیک ظریفیان

-مشاور برق :

مهندس بهزادمحمودیان