۱۶۴-انصاری-دنو ۹

طراحی و نظارت: فرامرز شریفی

مکان: فرمانیه

شروع ساخت: ۱۳۹۹

مساحت زمین: ۷۰۵

مساحت زیربنا: ۴۱۰۱

تعداد طبقات: ۵ طبقه مسکونی،۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۲۲ واحد مسکونی