۱۳۱-شیخ بهایی

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، شیخ بهایی

شروع ساخت: ۱۳۷۷

مساحت زمین: ۴۲۹ مترمربع

مساحت زیربنا: ۷۰۳ مترمربع

تعداد طبقات: ۲ طبقه اداری، ۱ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۱ واحد اداری