۱۵۰-آپاداناسرام

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، ملاصدرا

شروع ساخت: ۱۳۸۴

مساحت زمین: ۳۵۶ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۸۲۱ مترمربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه اداری،۳ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۵واحد اداری