طراحی و نظارت: محمدمجیدی

مکان: تهران ، جردن

شروع ساخت: ۱۳۸۴

مساحت زمین: ۵۲۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۲۳۷۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۵ طبقه اداری،۳ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۸ واحد اداری