۱۵۹-میرداماد

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، میرداماد

شروع ساخت: ۱۳۹۰

مساحت زمین: ۶۹۴ مترمربع

مساحت زیربنا: ۴۵۸۶ مترمربع

تعداد طبقات: ۸ طبقه اداری،۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: