طراحی و نظارت: جلال الدین یگانه

مکان: لواسان بزرگ

شروع ساخت: ۱۳۷۴

مساحت زمین: ۴۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۴۵۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۲ طبقه مسکونی، ۱طبقه مشاعات

تعداد واحد: