طراحی و نظارت: جلال الدین یگانه

مکان: لواسان بزرگ

شروع ساخت: ۱۳۷۴

مساحت زمین: ۳۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۶۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۲طبقه مسکونی،۱طبقه مشاعات

تعداد واحد: