طراحی و نظارت: جلال الدین یگانه

مکان: لواسان بزرگ

شروع ساخت: ۱۳۷۴

مساحت زمین: ۵۰۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۷۵۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۲ طبقه مسکونی، ۱ طبقه مشاعات

تعداد واحد: