۱۳۶-ظفر-دنو۱

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران،ظفر،گوی آبادی،کدویی،پ ۲۸

شروع ساخت: ۱۳۷۹

مساحت زمین: ۶۸۸ مترمربع

مساحت زیربنا: ۳۰۳۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۱ طبقه مسکونی،۱ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۲۲ واحد مسکونی