۱۰۸-شهرک غرب

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ، شهرک غرب

شروع ساخت: ۱۳۷۰

مساحت زمین: ۹۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۹۰۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۲ طبقه مسکونی،۱ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۲ واحد مسکونی