طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران،نیاوران،یاسر

شروع ساخت: ۱۳۷۶

مساحت زمین: ۶۳۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۸۳۳ مترمربع

تعداد طبقات: ۳ طبقه مسکونی، ۱ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۱ واحد مسکونی