طراحی و نظارت: حسن تاج الدین

مکان: تهران ، یاسر

شروع ساخت: ۱۳۷۷

مساحت زمین: ۶۳۲ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۴۵۹ مترمربع

تعداد طبقات: ۳ طبقه مسکونی،۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۲ واحد مسکونی