۱۶۳- استانبول

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ،الهیه،اکبری،استانبول،پ ۵

شروع ساخت: ۱۳۹۷

مساحت زمین: ۴۳۱ مترمربع

مساحت زیربنا: ۲۱۳۳ مترمربع

تعداد طبقات: ۶ طبقه مسکونی،۲ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۵ واحد مسکونی