طراحی و نظارت: حسین شیخ زین الدین

مکان: تهران ، جمشیدیه

شروع ساخت: ۱۳۷۸

مساحت زمین: ۲۶۲۴ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۸۳۴ مترمربع

تعداد طبقات: ۶طبقه

تعداد واحد: ۵واحد مسکونی