۱۵۸-لواسان-غربی

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: لواسان

شروع ساخت: ۱۳۹۱

مساحت زمین: ۱۲۵۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۸۲۴ مترمربع

تعداد طبقات: ۳ طبقه مسکونی

تعداد واحد: ۱ واحد مسکونی