۱۵۵-قیطریه-دنو۶

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران ،قیطریه،خراسانی،پ۱۵

شروع ساخت: ۱۳۹۰

مساحت زمین: ۱۷۳۶ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱۱۰۳۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۷ طبقه مسکونی، ۳ طبقه مشاعات

تعداد واحد: ۶۵ واحد مسکونی