۱۵۳-بهار-دنو۴

طراحی و نظارت: فرامرزشریفی

مکان: تهران،دولت،کاوه،بهار،پ ۶

شروع ساخت: ۱۳۸۵

مساحت زمین: ۶۹۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۳۰۴۰ مترمربع

تعداد طبقات: ۵طبقه مسکونی،۲ طبقه پارکینگ

تعداد واحد: ۱۸ واحد مسکونی