۱۵۹-میرداماد

۱۵۴-فکوریان-دنو ۵

۱۵۱-ناهید

۱۵۰-آپاداناسرام

۱۴۶-ظفر

۱۴۲-ملاصدرا

۱۴۰-ولیعصر

۱۳۱-شیخ بهایی

۱۱۴-داروشیشه